Socialpolitisk Redegørelse 2021

06-05-2022

Socialpolitisk Redegørelse bringer hvert år ny og aktuel viden om den socialpolitiske indsats i Danmark. I år sætter redegørelsen bl.a. fokus på ledsagende børn på landets kvindekrisecentre og risikofaktorer i forhold til hjemløshed blandt tidligere anbragte unge. Årets redegørelse tegner også et billede af nogle af de konsekvenser, som COVID-19 har haft for socialt udsatte og mennesker med handicap.