Paragrafnøgle til sammenskrivning af lejelovgivningen

08-03-2022

Der er pr. 1. marts 2022 vedtaget lovforslagene L 47, L 48 og L 49, som samler lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om kommunal anvisningsret i to nye love: lov om leje og lov om boligforhold. Disse love træder i kraft 1. juli 2022.

For at lette den omstilling, som er nødvendiggjort heraf, er der udarbejdet vedlagte paragrafnøgle. Paragrafnøglen indeholder både muligheden for at søge med udgangspunkt i den gældende lovgivning for derved at finde frem til den tilsvarende bestemmelse i den nye lovgivning, og muligheden for at søge med udgangspunkt i den nye lovgivning for derved at finde frem til den bestemmelse i den gældende lovgivning, som den nye bestemmelse viderefører. Der henvises til første side i paragrafnøglen for nærmere detaljer herom.