VPA: Hjemløse og andre socialt udsattes gæld til det offentlige

05-10-2022
Publikationens forside

Mange socialt udsatte har sammensatte og komplekse problemer, hvor også gæld kan høre med til det samlede problembillede. Med denne analyse belyser Social- og Ældreministeriet for første gang socialt udsattes gæld til det offentlige. Analysen tager udgangspunkt i data fra Gældsstyrelsen og viser blandt andet, at 85 pct. af hjemløse og 50 pct. af øvrige udsatte borgere havde gæld til det offentlige i 2018. Analysen peger samlet set på vigtigheden af indsatser og initiativer rettet mod at hjælpe socialt udsatte ud af deres gæld til det offentlige.