Analyse af håndtering af udlejningsvanskeligheder i almene ældreboliger

28-04-2023
Publikationens forside

Vi bliver flere og flere ældre i Danmark. På trods af dette oplever en række kommuner problemer med, at almene ældreboliger ikke kan lejes ud. Denne analyse undersøger, hvorvidt kommuner og almene boligorganisationer har kendskab til de nuværende redskaber til håndtering af udlejningsvanskeligheder i almene ældreboliger, og hvorvidt de bliver anvendt.