Børneinddragelse i Familieretshuset

25-04-2023

Rapporten undersøger børns oplevelse af at komme til børnesamtale og have en kontaktperson i Familierets-huset. Undersøgelsens formål er at bidrage med viden om, hvorvidt Familieretshusets Børneenhed formår at skabe et trygt rum, hvor børn kan få støtte, og hvor deres perspektiv inddrages i sagsbehandlingen.