Et særligt hjem: Oplevelse af hjemlighed på plejehjem

14-04-2023

Rapporten undersøger, hvordan hjemlighed opleves på plejehjem i Danmark ifølge beboere, pårørende, medarbejdere og ledere på plejehjem. Formålet med undersøgelsen er at skabe viden om, hvilke faktorer der henholdsvis fremmer og udfordrer oplevelsen af hjemlighed på plejehjem.