Handicappolitisk Redegørelse 2023

23-06-2023
Publikationens forside

Handicappolitisk Redegørelse 2023 giver et overblik over nationale initiativer til gavn for mennesker med handicap. Redegørelsen tager afsæt i regeringens arbejde med at fremme ligebehandling af mennesker med handicap. Nærværende redegørelse redegør for årene 2021 og 2022 og er den fjerde udarbejdet af Ministeriernes Handicapudvalg.