Socialpolitisk Redegørelse 2022

14-06-2023
Publikationens forside

Socialpolitisk Redegørelse bringer hvert år ny og aktuel viden om den socialpolitiske indsats i Danmark. Denne redegørelse tegner for første gang et samlet billede af, hvem der modtager støtte i form af hjælpemidler i Danmark. Redegørelsen sætter også fokus på nogle af udfordringerne i forhold til rekruttering og fastholdelse af plejefamilier og belyser udviklingen i antallet af tilbud på det specialiserede socialområde.