Udmøntning af Udviklings- og Investeringsprogrammerne for 2023

29-06-2023
Publikationens forside

Med Udviklings- og Investeringsprogrammerne for 2023 er det besluttet at udmønte 132,1 millioner over de næste fire år til indsatser på socialområdet. Midlerne udmøntes til i alt 13 initiativer på voksenområdet og børne- og ungeområdet.