Årsrapport 2022 - Det Nationale Partnerskab mod Hjemløshed

30-05-2023

Det Nationale Partnerskab mod Hjemløshed har færdiggjort den første årsrapport for 2022, der redegør for årets drøftelser i Partnerskabet. Partnerskabet består at de vigtigste aktører på området og skal – foruden at være et forum for videns- og erfaringsudvekling aktørerne imellem – danne grundlag for et styrket samarbejde på tværs af områdets aktører og på den måde understøtte omlægningen af indsatsen mod hjemløshed.