Delrapportering: Eksternt vikararbejde i den kommunale ældrepleje

03-05-2023
Publikationens forside

Den daværende regering, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev med aftalen om kommunernes og regionernes økonomi for 2023 enige om at igangsætte et analysearbejde for at belyse kommuners og regioners brug af eksterne vikarer fra private vikarbureauer på sundheds- og ældreområdet. Denne delrapport fokuserer på omfanget af og udgifterne til eksterne vikarer i den kommunale ældrepleje.