Undersøgelse af almene boliger, der går i arv

08-05-2023
Publikationens forside

Dette notat undersøger omfanget af almene boliger, der ”gik i arv” efter reglerne i almenlejelovens §§ 71-75 i perioden 2018-2022. Yderligere undersøges omfanget af boliger, som potentielt ville være omfattet af de nævnte regler i perioden.