Rapport fra ekspertgruppe om anerkendelse af forældreskab ved kommercielle surrogataftaler

06-09-2023
Rapportens forside

Rapport fra ekspertgruppe om anerkendelse af forældreskab ved kommercielle surrogataftaler
September 2023