Ældres livskvalitet og ressourcer

26-02-2024

Ældreplejen er under pres i mange kommuner. Antallet af ældre stiger, og samtidig er det vanskeligt at rekruttere og fastholde personale til ældreplejen. Rapporten undersøger ældres sandsynlighed for at modtage hjemmehjælp, hjemmehjælpsmodtagernes livskvalitet, og hvilken rolle ressourcer spiller for både hjemmehjælp og livskvalitet.