Kommunernes ressourceforbrug og økonomiske styring på ældreområdet

23-02-2024

Demografien er under forandring, og i de kommende år ventes betydeligt flere ældre over 80 og 85 år. Der er derfor brug for viden om mulighederne for at prioritere og anvende ældreområdets ressourcer bedst muligt. Rapportens formål er at bidrage med viden om kommunernes ressourceforbrug og økonomiske styring på ældreområdet.