VIVE: Fuldtid i ældreplejen

06-06-2024

Der er mangel på arbejdskraft inden for ældreplejen. Et fokusområde er at øge arbejdsudbuddet ved at få flere medarbejdere til at arbejde på fuldtid i stedet for på deltid. Med afsæt i praksis har Social-, Bolig- og Ældreministeriet bedt VIVE undersøge muligheder og barrierer for at få flere social- og sundhedsmedarbejdere til at arbejde på fuldtid.