Afrapporteringen 2023 for Det Nationale Partnerskab mod Hjemløshed

24-05-2024
Forsiden til Det nationale partnerskab mod hjemløshed årsrapport 2023

Det Nationale Partnerskab mod Hjemløshed er nedsat for at følge omlægningen af indsatsen mod hjemløshed. Partnerskabet er etableret som følge af aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025. Afrapporteringen sætter fokus på bl.a. støtte i overgangen fra hjemløshed til egen bolig og på eksisterende data om hjemløshed og billige boliger.