23-05-2024
Forsiden til redegørelse om parallelsamfund 2024

Den årlige parallelsamfundsredegørelse giver et overblik over indsatserne mod parallelsamfund og en status for de påbegyndte forandringer i Danmarks udsatte boligområder, og gennemgår status for indsatserne under Social-, Bolig-, og Ældreministeriet, Udlændinge-og Integrationsministeriet, Børne-og Undervisningsministeriet samt Justitsministeriet. Herudover er der en tema-analyse, som i år beskriver tilflytningen til de mindre almene boligområder.