Frivilligt socialt arbejde i fremtidens velfærdssamfund. Betænkning nr. 1332

01-02-1998

Betænkningen indeholder dels en række beskrivende kapitler om den frivillige sociale indsats (kapitel 1-11), og dels en række kapitler, der indeholder udvalgets analyser og forslag med henblik på at sikre det frivillige sociale arbejde en betydningsfuld plads i det fremtidige velfærdssamfund (kapitlerne 12-19).