Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem - adoptivfamiliens forhold

01-09-2014

Analysen behandler adoptivfamilien og mulighederne for at imødekomme de særlige behov, der kan være i en adoptivfamilie og hos de adopterede.