Renovering og motivation: Parcelhuses energiforbrug i nyt perspektiv

17-06-2016

Renovering og Motivation sætter energirenovering på dagsordenen i en helhedsorienteret og motiverende sammenhæng for den enkelte husejer. Vi skal bort fra at betragte energirelaterede bygningsmæssige indgreb udelukkende som rentable investeringer med kortere eller længere tilbagebetalingstider. Gennemført med omtanke handler det i højere grad om værdisikring, komfort, sundhed og livskvalitet, samt ikke mindst vores allesammens fremtid og miljø.

Omkring 450.000 af Danmarks ca. 1,1 mio. enfamilie huse er bygget i 1960’erne og 1970’erne. Langt hovedparten af disse er opført som typehuse med udpræget anvendelse af præfabrikerede bygningselementer, begrænsede isoleringstykkelser og ofte i en tvivlsom materialekvalitet.

Præfabrikationen betød lavere opførelsesomkostninger, kortere byggetid og generel højere teknisk kvalitet ved produktion i kontrollerede omgivelser, mens manglende kvalitet af isolering og materialer i dag mærkes af både husejere og det fysiske miljø gennem eskalerende energiregninger, dårligt indeklima og –komfort samt voksende vedligeholdelsesbehov.