Socialpolitisk Redegørelse 2016

20-06-2016

Social- og Indenrigsministeriet har for første gang præsenteret en redegørelse, der kortlægger den socialpolitiske indsats i Danmark. Knap 170.000 mennesker modtager sociale indsatser, der samlet set koster ca. 45 mia. om året. Indsatsen består blandt andet af anbringelser af børn og unge, stofmisbrugsbehandling, aktivitets- og samværstilbud til mennesker med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer, og borgerstyret personlig assistance til mennesker med handicap. Analyserne i redegørelsen bidrager med ny viden om målgrupperne og resultaterne af indsatserne.