Analyse om forældreskab i børneloven

31-05-2016

Social- og Indenrigsministeriet har udarbejdet en beskrivende analyse af de gældende regler om fastsættelse af forældreskab til et barn. Analysen tager udgangspunkt i børnelovens regler, men med inddragelse af primært reglerne i lov om assisteret reproduktion og reglerne i adoptionsloven i forhold til børn, der er født af en surrogatmor. Der sættes fokus på samspillet mellem de forskellige regler, og hvilke hensyn der er bærende i lovgivningen.

Offentliggjort i september 2016