Kort fortalt: Anbragte børn og unges trivsel

28-08-2017

Børne- og Socialministeriet har set nærmere på anbragte børn og unges trivsel. Resultaterne viser, at anbragte i plejefamilier generelt trives bedre på deres anbringelsessted end anbragte på døgninstitutioner. Børn og unge i plejefamilier føler sig blandt andet mere hjemme og har en tættere relation til de voksne. Anbragte trives generelt bedre desto længere tid, de har boet på deres anbringelsessted.