Kort fortalt: Flere ældre hjemløse

30-08-2017

Børne- og Socialministeriet har set nærmere på udviklingen i antallet af ældre hjemløse. Resultaterne viser, at antallet af hjemløse over 50 år, der gør brug af forsorgshjem og herberger, er steget med ca. 15 pct. fra 2009 til 2015.