Kort fortalt: Anbragtes faglige niveau og udvikling i grundskolen

05-12-2017

Anbragte børn og unge klarer sig generelt dårligere i grundskolen end øvrige børn og unge. Allerede på de små klassetrin er anbragte fagligt bagud, og forskellen til de øvrige elever bliver endnu større på de ældre klassetrin. Det hører imidlertid med til billedet, at det også lykkes at løfte nogle anbragte børn fagligt. Omkring hver femte anbragte barn bliver således løftet fagligt i dansk fra 2. til 6. klasse.