Kort fortalt: Frivillighed blandt personer uden for arbejdsfællesskabet

12-06-2017

En helt ny undersøgelse, Børne- og Socialministeriet har fået foretaget, ser nærmere på, hvor stor en del af personer uden for arbejdsfællesskabet, som er en del af den frivillige indsats. Resultaterne viser, at flere personer uden for arbejdsfællesskabet i 2017 er engageret i frivilligt arbejde end for fem år siden.