Kort fortalt: Kommunerne anbringer jævnt hen over året

05-04-2018

Kommunernes afgørelser om anbringelser af børn og unge er nogenlunde jævnt fordelt hen over året. Der anbringes flest børn og unge i januar og august, hvilket skal ses i lyset af mange feriedage i december og juli. Når der ses på kvartaler, træffes der stort set lige mange afgørelser i hvert kvartal.