Kort fortalt: Potentiale for at styrke beskæftigelsen blandt personer med handicap

28-08-2018

Børne- og Socialministeriet har set nærmere på beskæftigelsen blandt personer med handicap. Færre med handicap er i beskæftigelse, og flere modtager førtidspension end i befolkningen generelt. Men der er store forskelle mellem forskellige diagnosegrupper. Mange med ADHD og autisme modtager midlertidige ydelser, eksempelvis kontanthjælp, og der er et potentiale for at bringe disse borgere tættere på arbejdsmarkedet.