Kort fortalt: Socialt mål for udsatte børn og unges faglige niveau

07-12-2018

Det er regeringens mål, at udsatte børn og unges faglige niveau i folkeskolen skal forbedres. De seneste tal fra 2016 viser, at ca. 30 pct. af udsatte børn fik dårlige resultater i dansk i 6. klasse.