Kort fortalt: Socialt mål for udsatte unges gennemførelse af en ungdomsuddannelse

07-12-2018

Det er regeringens mål, at flere udsatte unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
De nyeste tal viser, at 47 pct. af udsatte unge i alderen 18-21 år i 2016 havde gennemført eller var i gang med en ungdomsuddannelse.
Dette er et fald i forhold til tidligere år. Gruppen af øvrige unge oplevede
dog også et fald i samme periode.