Kort fortalt: Socialt mål for voksne med handicap

06-11-2018

Regeringen har som mål, at flere voksne med handicap skal i uddannelse eller beskæftigelse. De seneste tal viser, at ca. 8 pct. af voksne med et fysisk eller kognitivt handicap var i uddannelse eller beskæftigelse i 2016. Det er på niveau med tidligere år. Store kommunale forskelle tyder dog på, at flere med handicap kan blive en del af arbejdsfællesskabet.