Kort fortalt: Kvinder på kvindekrisecentre og tilknytning til arbejdsmarkedet

29-10-2018

Børne- og Socialministeriet har på baggrund af en helt ny statistik set nærmere på arbejdsmarkedstilknytningen blandt kvinder med ophold på kvindekrisecentre i 2017. Analysen viser blandt andet, at cirka 55 procent af kvinderne har midlertidige ydelser som fx kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag, året inden de bliver indskrevet på et kvindekrisecenter.