Kort fortalt: Børn og unge med handicap

26-04-2019

Børn og unge med handicap og deres forældre kan modtage hjælp efter serviceloven, fx til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af barnet i hjemmet og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Der findes i dag ikke et samlet nationalt register over, hvor mange børn og unge med handicap, der modtager hjælp efter serviceloven, men en foreløbig opgørelse viser, at i størrelsesordenen 30-35.000 børn og unge med handicap modtager hjælp efter serviceloven. Antallet af børn, der modtager hjælp, stiger med barnets alder.