VPA: Uddannelse blandt medarbejdere på døgntilbud og anbringelsessteder

18-05-2021
Velfærdspolitisk Analyse forside

Analysen giver et første indblik i uddannelsesniveau og -område blandt medarbejdere på døgntilbud og anbringelsessteder. Analysen viser bl.a., at omkring halvdelen af medarbejderne har en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet.