Kort fortalt: Omkostninger til vikarer på døgntilbud og anbringelsessteder

22-09-2021

Nogle døgntilbud og anbringelsessteder benytter sig af vikarer, som blandt andet kan dække ind for det faste personale i forbindelse med sygdom, ferie samt kurser eller efteruddannelse. Denne analyse belyser tilbuddenes anvendelse af vikarer ved at se på, hvor stor en andel af de samlede lønomkostninger, der går til vikarer på tværs af tilbudstyper og virksomhedsformer.