Kort fortalt: Uddannelse blandt medarbejdere på døgntilbud og anbringelsessteder til forskellige målgrupper

20-09-2021

Social- og Ældreministeriet har udarbejdet en større analyse om uddannelsesbaggrunden blandt medarbejdere på døgntilbud og anbringelsessteder. Denne analyse følger op og ser nærmere på variationen i medarbejdernes uddannelsesbaggrund på tilbud til forskellige målgrupper.