Kort fortalt: Underretninger om børn og unge

28-09-2021

Underretninger spiller en central rolle i kommunernes arbejde med tidlig opsporing og hjælp til udsatte børn og unge. Når kommunerne første gang iværksætter indsatser efter serviceloven til udsatte børn, har de forinden modtaget en underretning om barnet i ca. 7 ud af 10 tilfælde.