Arbejdsgruppe om midlertidig forhøjelse af maksimumsbeløb for alment byggeri

07-09-2022

Rapporten beskriver bl.a. den aktuelle konjunktursituation i bygge- og anlægsbranchen. Herudover beskrives relevante regler for opførelse og finansiering af almene boliger, regulering af byggeprocessen og betydningen af de stigende byggepriser for gennemførelsen af almene byggeprojekter. Ydermere præsenteres forslag for en overskridelse af maksimumsbeløbet samt aktivitetsvirkningen af det fremlagt forslag.