Ældre

Satserne vedrørende ældre for 2022 efter lov om social service.

Personlig hjælp, midlertidig personlig og praktisk hjælp m.v. efter serviceloven

   kr. pr. time  kr. dagligt kr. månedligt  kr. årligt 
Madservice takster (Servicelovens § 83, stk. 1, nr. 3)        
Loft for betaling af madservice i plejebolig og plejehjem      3.880  
Maksimalt beløb for ét dagligt måltid i form af en hovedret     57    
Betaling for hjælp til afløsning eller aflastning (Servicelovens § 84)        
Fradragsbeløb, enlige (§ 182, stk. 10)        164.700
Fradragsbeløb, ægtepar (§ 182, stk. 10)        247.500
Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige (§ 182, stk. 10)        46.548
Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar (§ 182, stk. 10)        15.516 
Betaling ved indtægt under 2.701 kr. efter fradrag (§ 182, stk. 10)  0      
Betaling ved indtægt 2.701-5.400 kr. efter fradrag (§ 182, stk. 10)  3,00      
Forhøjelse af betaling pr. 2.700 kr. indkomst over 5.401 (§ 182, stk. 10)  1,00      
Maksimale betaling pr. time (§ 161, stk. 3)  146      
Beløb som kommunalbestyrelsen kan vælge ikke at opkræve (§ 161, stk. 3)  84      

Pasning af døende (Servicelovens §§ 119-121)

   kr. månedligt  pr. uge*
Plejevederlag, maksimum (§ 120, stk. 1)    6.697,50
Plejevederlag (§ 120, stk. 2)   16.637  

*Satsen træder i kraft fra den 3. januar 2022 og gælder ved fuldtid.

Betaling for plejehjem (Servicelovens § 192)

  kr. årligt I procent
Betalingsandel i procent af boligindkomster         10
Betalingsandel i procent af indkomst op til 219.500 kr.        10
Betalingsandel i procent af indkomst over 219.500 kr.        20
Nedsættelse af indkomstgrundlag for reelt enlige pensionister  47.700   
Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst under 201.100 kr.  500   
Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst på/over 201.100 kr.  1.000   
1 pct. nedsættelse af 25 pct.-rabatten  5.497,00   

Takster for serviceydelser i friplejeboliger

   kr. pr. time  kr. dagligt
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:

Færre end 35 timers hjælp pr. 4 uger:
Maksimumbeløb

   334

Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:

35 - 106 timers hjælp pr. 4 uger:
Maksimumbeløb

   1.024
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:

Mere end 106 timers hjælp pr. 4 uger:
Maksimumbeløb

   2.212

Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:

Indirekte omkostninger pr. lejer:
Maksimumbeløb

   205
Socialpædagogisk bistand i henhold til lov om social service § 85   397  
Træning i henhold til lov om social service § 86   398  
Ledsagelse i henhold til lov om social service § 97   392  
Støtte og kontaktpersonordning i henhold til lov om social service § 98   332  
Behandlingsmæssige tilbud i henhold til lov om social service § 102   465