Voksne

Satserne vedrørende voksne for 2024 efter lov om social service og lov om forsøg med et socialt frikort.

Ledsagelse og pasning efter lov om social service

  kr. årligt kr. mdl.
Ledsagelse (lovens § 97, stk. 7)    
1. Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum  1.005  
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 
(lovens § 118, stk. 2)
   
2. Løn    26.018

Hjælp og støtte til borgere med hastigt fremadskridende sygdom efter lov om social service

  kr. pr. sygdomsforløb
Hjælp og støtte (lovens § 117a, stk. 1)  
1. Samlet værdi af hjælp og støtte, maksimum  41.022

Socialt frikort efter lov om forsøg med et socialt frikort

  kr. årligt
Udstedelse og kontrol af sociale frikort (lovens § 2, stk. 1, nr. 2, og stk. 4)  
1. Grænse for arbejdsindkomst inden for det seneste år forud for henholdsvis udstedelse og kontrol af sociale frikort, maksimum  10.320
Indtjening med socialt frikort (lovens § 2, stk. 3)  
2. Grænse for skattefri indtægt med socialt frikort  41.280

Dækning af nødvendige merudgifter

  kr. mdl.
Dækning af nødvendige merudgifter (lovens § 100, stk. 3)  
1. Sandsynliggjorte merudgifter for under 608 kr. om måneden  0
2. Sandsynliggjorte merudgifter fra 608 kr. til 1.707 kr. om måneden  1.138
3. Sandsynliggjorte merudgifter fra 1.707 kr. til 2.846 kr. om måneden  2.277
4. Dokumenterede merudgifter over 2.846 kr. om måneden Fuld dækning af faktiske udgifter

Voksne, botilbud efter lov om social service

  kr. årligt
Betaling for botilbud (lovens § 163, stk. 3)  
1. Betalingsandel 10 pct. af indkomst på eller under
(Betaling for ophold i længerevarende botilbud efter lovens § 108)
 234.000 
2. Betalingsandel 20 pct. af indkomst over
(Betaling for ophold i længerevarende botilbud efter lovens § 108)
 234.000 
3. Nedsættelse af indkomstgrundlag for reelt enlige pensionister   50.800
4. Nedsættelse af kompensationsbeløbet med 500 kr. årligt ved indkomst under
(Betaling for ophold i længerevarende botilbud efter lovens § 108)
 214.300
5. Nedsættelse af kompensationsbeløbet med 1.000 kr. årligt ved indkomst på eller over
(Betaling for ophold i længerevarende botilbud efter lovens § 108)
 214.300
6. 1 pct. nedsættelse af 25 pct.-rabatten
(Betaling for ophold i længerevarende botilbud efter lovens § 108)
 5.826

Voksne, midlertidigt ophold i boformer (kvindekrisecentre, forsorgshjem m.v.) efter lov om social service

   kr. døgn
Betaling for midlertidigt ophold i boformer (lovens § 163, stk. 3)  
1. Egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens § 109 (Kvindekrisecentre) (beløbet er her afrundet til 2. decimal)  97,30
2. Egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens § 110 (Forsorgshjem, herberger m.v.) (beløbet er her afrundet til 2. decimal)  100,77