Ældre

Satserne vedrørende ældre for 2024 efter lov om social service.

Personlig hjælp, midlertidig personlig og praktisk hjælp m.v. efter lov om social service

   kr. pr. time  kr. dagligt kr. månedligt  kr. årligt 
Madservice takster (lovens § 83, stk. 1, nr. 3)        
Loft for betaling af madservice i plejebolig og plejehjem      4.113  
Maksimalt beløb for ét dagligt måltid i form af en hovedret     61    
Betaling for hjælp til afløsning eller aflastning (lovens § 84)        
Fradragsbeløb, enlige (§ 182, stk. 10)        174.500
Fradragsbeløb, ægtepar (§ 182, stk. 10)        262.300
Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige (§ 182, stk. 10)        49.320
Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar (§ 182, stk. 10)        16.440 
Betaling ved indtægt under 2.701 kr. efter fradrag (§ 182, stk. 10)  0      
Betaling ved indtægt 2.701-5.400 kr. efter fradrag (§ 182, stk. 10)  3,00      
Forhøjelse af betaling pr. 2.700 kr. indkomst over 5.401 (§ 182, stk. 10)  1,00      
Maksimale betaling pr. time (§ 161, stk. 3)  155      

Beløb som kommunalbestyrelsen kan vælge ikke at opkræve (§ 161, stk. 3): 89 kr.


Pasning af døende (§§ 119-121 i lov om social service)

   kr. månedligt  kr. pr. uge*
Plejevederlag, maksimum (§ 120, stk. 1)    7.042,50
Plejevederlag (§ 120, stk. 2)   17.633  

*Gælder ved fuldtid.


Betaling for plejehjem (§ 192 i lov om social service)

  kr. årligt I procent
Betalingsandel i procent af boligindkomster         10
Betalingsandel i procent af indkomst op til 234.000 kr.        10
Betalingsandel i procent af indkomst over 234.000 kr.        20
Nedsættelse af indkomstgrundlag for reelt enlige pensionister  50.800   
Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst under 214.300 kr.  500   
Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst på/over 214.300 kr.  1.000   
1 pct. nedsættelse af 25 pct.-rabatten  5.826  

Takster for serviceydelser i friplejeboliger

   kr. pr. time  kr. dagligt
Personlig og praktisk hjælp i henhold til §§ 83 og 87 i lov om social service:

Færre end 35 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb

   354

Personlig og praktisk hjælp i henhold til §§ 83 og 87 i lov om social service:

35 - 106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb

   1.086
Personlig og praktisk hjælp i henhold til §§ 83 og 87 i lov om social service:

Mere end 106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb

   2.345

Personlig og praktisk hjælp i henhold til §§ 83 og 87 i lov om social service:

Indirekte omkostninger pr. lejer: Maksimumbeløb

   219
Socialpædagogisk bistand i henhold til § 85 i lov om social service   421  
Træning i henhold til § 86 i lov om social service   422  
Ledsagelse i henhold til § 97 i lov om social service   416  
Støtte og kontaktpersonordning i henhold til § 98 i lov om social service   352  
Behandlingsmæssige tilbud i henhold til § 102 i lov om social service   493