Hjælpemidler

Satserne vedrørende hjælpemidler for 2022 efter lov om social service.

Hjælpemidler og biler

   kr. årligt  kr. én gang
Fradragsgrænsen for refusion af egenbetaling ved køb af hjælpemidler under fritvalgsordningen (lovens § 112, stk. 3)    
1. Fradragsgrænsen for refusion af egenbetaling ved frit valg    3.070
Støtte til diverse hjælpemidler (lovens § 112, stk. 5)    
2. Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling     950
3. Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling     530
4. Almindeligt fodtøj, tilskud     1.560
Synshjælpemidler, der udleveres af Kennedy Centret (lovens § 112, stk. 5)    
5. Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige    1.600
6. Natkikkert    5.500
7. Lupbriller    4.450
8. Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer    9.200
9. Brilleglas og stel, almindelige styrker    3.650
10. Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker    5.700
11. Filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserende    2.000
12. Filterglas med styrke    4.300
13. Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve    5.500
14. Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser    7.100
15. Akryløjenproteser    9.583
Støtte til køb af bil (lovens § 114, stk. 2 og 4)    
16. Bilstøtte, lån, max     201.000  
17. Bilstøtte, indkomstgrundlag   239.000  
18. Bilstøtte, automatgear (beløbet er afrundet til nærmeste hele kr.)    27.820