Hjælpemidler

Satser vedrørende hjælpemidler for 2020 efter lov om social service.

Hjælpemidler og biler

   kr. årligt  kr. én gang
Fradragsgrænsen for refusion af egenbetaling ved køb af hjælpemidler under fritvalgsordningen (lovens § 112, stk. 3)    
1. Fradragsgrænsen for refusion af egenbetaling ved frit valg    2.970
Støtte til diverse hjælpemidler (lovens § 112, stk. 5)    
2. Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling     920
3. Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling     510
4. Almindeligt fodtøj, tilskud     1.510
Synshjælpemidler, der udleveres af Kennedy Centret (lovens § 112, stk. 5)    
5. Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige    1.600
6. Natkikkert    5.500
7. Lupbriller    4.450
8. Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer    9.200
9. Brilleglas og stel, almindelige styrker    3.650
10. Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker    5.700
11. Filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserende    2.000
12. Filterglas med styrke    4.300
13. Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve    5.500
14. Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser    7.100
15. Akryløjenproteser    9.371
Støtte til køb af bil (lovens § 114, stk. 2 og 4)    
16. Bilstøtte, lån, max     195.000  
17. Bilstøtte, indkomstgrundlag   231.000  
18. Bilstøtte, automatgear (beløbet er afrundet til nærmeste hele kr.)    26.952