Finansiering og takster

Finansiering og takster for 2021 efter lov om social service.

Den centrale refusionsordning

  kr. pr. år
Den centrale refusionsordning efter lovens § 176  
Ingen refusion af udgiften på:  850.000 og derunder
Refusion på 25 pct. af udgiften over:  850.000 
Refusion på 50 pct. af udgiften over:  1.660.000 
Refusion på 75 pct. af udgiften over:  2.090.000

 

Kommunal betaling for unges ophold på sikrede afdelinger og i Kriminalforsorgens institutioner

  kr. årligt
1. Takst for 15-17-åriges ophold på sikrede afdelinger (lovens § 174, stk. 4) (kriminalpræventiv takst) (beløbet er afrundet til nærmeste hele kr.)  1.540.444
2. Takst for 15-17-åriges ophold på Kriminalforsorgens institutioner (lovens § 174, stk. 6) (beløbet er afrundet til nærmeste hele kr.)  1.540.444