Finansiering og takster

Finansiering og takster for 2020 efter lov om social service.

Den centrale refusionsordning

  kr. pr. år
Den centrale refusionsordning efter lovens § 176  
Ingen refusion af udgifter til særligt dyre enkeltsager  Under 1.090.000
Refusion på 25 pct. af udgiften til særligt dyre enkeltsager i intervallet  1.090.000 - 2.049.999 
Refusion 50 pct. af udgiften til særligt dyre enkeltsager i intervallet  2.050.000 og derover 
Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 a  
Ingen refusion af udgifter til særligt dyre enkeltsager  Under 830.000
Refusion på 25 pct. af udgiften til særligt dyre enkeltsager i intervallet  830.000 - 1.629.999 
Refusion 50 pct. af udgiften til særligt dyre enkeltsager i intervallet  1.630.000 og derover 

 

Kommunal betaling for unges ophold på sikrede afdelinger og i Kriminalforsorgens institutioner

  kr. årligt
1. Takst for 15-17-åriges ophold på sikrede afdelinger (lovens § 174, stk. 4) (kriminalpræventiv takst) (beløbet er afrundet til nærmeste hele kr.)  1.510.239
2. Takst for 15-17-åriges ophold på Kriminalforsorgens institutioner (lovens § 174, stk. 6) (beløbet er afrundet til nærmeste hele kr.)  1.510.239