Ældre

Satserne vedrørende ældre for 2023 efter lov om social service.

Personlig hjælp, midlertidig personlig og praktisk hjælp m.v. efter lov om social service

   kr. pr. time  kr. dagligt kr. månedligt  kr. årligt 
Madservice takster (lovens § 83, stk. 1, nr. 3)        
Loft for betaling af madservice i plejebolig og plejehjem      3.985  
Maksimalt beløb for ét dagligt måltid i form af en hovedret     59    
Betaling for hjælp til afløsning eller aflastning (lovens § 84)        
Fradragsbeløb, enlige (§ 182, stk. 10)        169.100
Fradragsbeløb, ægtepar (§ 182, stk. 10)        254.200
Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige (§ 182, stk. 10)        47.808
Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar (§ 182, stk. 10)        15.936 
Betaling ved indtægt under 2.701 kr. efter fradrag (§ 182, stk. 10)  0      
Betaling ved indtægt 2.701-5.400 kr. efter fradrag (§ 182, stk. 10)  3,00      
Forhøjelse af betaling pr. 2.700 kr. indkomst over 5.401 (§ 182, stk. 10)  1,00      
Maksimale betaling pr. time (§ 161, stk. 3)  150      

Beløb som kommunalbestyrelsen kan vælge ikke at opkræve (§ 161, stk. 3): 86 kr.

Pasning af døende (§§ 119-121 i lov om social service)

   kr. månedligt  kr. pr. uge*
Plejevederlag, maksimum (§ 120, stk. 1)    6.825
Plejevederlag (§ 120, stk. 2)   17.086  

*Gælder ved fuldtid.

Betaling for plejehjem (§ 192 i lov om social service)

  kr. årligt I procent
Betalingsandel i procent af boligindkomster         10
Betalingsandel i procent af indkomst op til 226.100 kr.        10
Betalingsandel i procent af indkomst over 226.100 kr.        20
Nedsættelse af indkomstgrundlag for reelt enlige pensionister  49.100   
Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst under 207.100 kr.  500   
Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst på/over 207.100 kr.  1.000   
1 pct. nedsættelse af 25 pct.-rabatten  5.645   

Takster for serviceydelser i friplejeboliger

   kr. pr. time  kr. dagligt
Personlig og praktisk hjælp i henhold til §§ 83 og 87 i lov om social service:

Færre end 35 timers hjælp pr. 4 uger: maksimumbeløb

   343

Personlig og praktisk hjælp i henhold til §§ 83 og 87 i lov om social service:

35 - 106 timers hjælp pr. 4 uger: maksimumbeløb

   1.052
Personlig og praktisk hjælp i henhold til §§ 83 og 87 i lov om social service:

Mere end 106 timers hjælp pr. 4 uger: maksimumbeløb

   2.272

Personlig og praktisk hjælp i henhold til §§ 83 og 87 i lov om social service:

Indirekte omkostninger pr. lejer: maksimumbeløb

   212
Socialpædagogisk bistand i henhold til § 85 i lov om social service   408  
Træning i henhold til § 86 i lov om social service   409  
Ledsagelse i henhold til § 97 i lov om social service   403  
Støtte og kontaktpersonordning i henhold til § 98 i lov om social service   341  
Behandlingsmæssige tilbud i henhold til § 102 i lov om social service   478