Børn og unge

Satserne vedrørende børn og unge for 2023 efter lov om social service.

Børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse

    kr. årligt     kr. mdl.
Merudgiftsydelse (lovens § 41, stk. 3)                    
1. Minimum, merudgifter  5.348  
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet den 1. januar 2011 eller senere (lovens § 42, stk. 3)    
2. Loft over beregningsgrundlag    34.055
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet den 1. januar 2011 eller senere    
3. Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, årlig regulering af ydelsen og af ydelsesloftet: 2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Tilpasningsprocenten for 2023 er fastsat i bekendtgørelse nr. 1204 af 16. august 2022.    
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet før 1. januar 2011    
4. Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, årlig regulering af ydelsen: Satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Satsreguleringsprocenten for 2023 er fastsat i bekendtgørelse nr. 1204 af 16. august 2022.    
Ledsagelse (lovens § 45, stk. 5)    
5. Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum  974  
Hjemmetræning, træningsredskaber m.v. (lovens § 32 a, stk. 6)    
6. Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber m.v. maksimum  684.690  

 

Børn og unge, døgnophold

  kr. årligt kr. døgn
Formidlet døgnophold, betaling i forbindelse med anbringelsen 
(lovens § 159)
   
1. Indtægtsgrænse  151.100  
2. Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbidrag)    30.000   
3. Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbidrag)    60.000   
Formidlet døgnophold, betaling kost og logi (lovens § 55, stk. 4)    
1. Under 10 år, pr. barn     200 
2. Over 10 år, pr. barn     214 
3. For 3. barn eller ung og derover placeret på samme sted     184