Voksne

Satserne vedrørende voksne for 2023 efter lov om social service.

Ledsagelse og pasning

  kr. årligt kr. mdl.
Ledsagelse (lovens § 97, stk. 7)    
1. Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum  974  
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 
(lovens § 118, stk. 2)
   
2. Løn    25.138

 

Dækning af nødvendige merudgifter

  kr. mdl.
Dækning af nødvendige merudgifter (lovens § 100, stk. 3)  
1. Sandsynliggjorte merudgifter for under 589 kr. om måneden  0
2. Sandsynliggjorte merudgifter fra 589 kr. til 1.654 kr. om måneden  1.103
3. Sandsynliggjorte merudgifter fra 1.655 kr. til 2.757 kr. om måneden  2.206
4. Dokumenterede merudgifter over 2.757 kr. om måneden Fuld dækning af faktiske udgifter

 

Voksne, botilbud

  kr. årligt
Betaling for botilbud (lovens § 163, stk. 3)  
1. Betalingsandel 10 pct. af indkomst på eller under  226.100 
2. Betalingsandel 20 pct. af indkomst over  226.100 
3. Nedsættelse af indkomstgrundlag for reelt enlige pensionister   49.100
4. Nedsættelse af kompensationsbeløbet med 500 kr. årligt ved indkomst under  207.100
5. Nedsættelse af kompensationsbeløbet med 1.000 kr. årligt ved indkomst på eller over  207.100
6. 1 pct. nedsættelse af 25 pct.-rabatten  5.645

 

Voksne, midlertidigt ophold i boformer (kvindekrisecentre, forsorgshjem m.v.)

   kr. døgn
Betaling for midlertidigt ophold i boformer (lovens § 163, stk. 3)  
1. Egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens § 109 (Kvindekrisecentre) (beløbet er her afrundet til 2. decimal)  93,38
2. Egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens § 110 (Forsorgshjem, herberger m.v.) (beløbet er her afrundet til 2. decimal)  96,71