Hjælpemidler

Satserne vedrørende hjælpemidler for 2024 efter lov om social service.

Hjælpemidler og biler

   kr. årligt  kr. én gang
Fradragsgrænsen for refusion af egenbetaling ved køb af hjælpemidler under fritvalgsordningen (lovens § 112, stk. 3)    
1. Fradragsgrænsen for refusion af egenbetaling ved frit valg    3.250
Støtte til diverse hjælpemidler (lovens § 112, stk. 5)    
2. Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling     1.010
3. Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling     560
4. Almindeligt fodtøj, tilskud     1.650
Synshjælpemidler, der udleveres af Kennedy Centret (lovens § 112, stk. 5)    
5. Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige    1.600
6. Natkikkert    6.800
7. Lupbriller    4.500
8. Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer    9.500
9. Brilleglas og stel, almindelige styrker    3.650
10. Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker    5.800
11. Filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserende    2.000
12. Filterglas med styrke    4.400
13. Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve    5.700
14. Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser    7.300
15. Akryløjenproteser    12.043
Støtte til køb af bil (lovens § 114, stk. 2 og 4)    
16. Bilstøtte, lån, max     213.000  
17. Bilstøtte, indkomstgrundlag   253.000  
18. Bilstøtte, automatgear (beløbet er her afrundet til 2. decimal)    29.485,42